LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
패턴 랩 원피스(2color)
PRICE : 34,000
POINT :340
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   패턴 랩 원피스(2color)

유니크한 패턴이 매력적인 원피스 소개해 드려요 :)

롱이쉬한 기장감과 무겁지 않은 부드러운 

원단감으로 편안한 착용감을 전해줍니다.

랩 교차와 허리부분 끈을 조절하여 자연스러운 

V넥 라인으로 만들어주어 더욱 여성스러우면서 

세련된 무드를 연출을 도와준답니다.

~55까지 추천해 드리는 free 사이즈이며 

컬러는 navy / yellow 준비되어 있습니다.
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US