LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
홀터넥 린넨 원피스
PRICE : 29,000
POINT :290
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   


홀터넥 린넨 원피스

시원한 린넨 소재의 홀터넥 원피스 소개해드려요 :)

허리 뒷부분 스트랩으로 자신에게 맞는 핏의 사이즈로 

조절 가능해서 더욱 날씬하고 에쁜 핏을 연출해 줍니다.

목 뒷 부분의 지퍼로 오픈 / 클로징을 도와주며

한여름 바캉스룩, 데일리룩으로 쭉 입기 너무 좋아요 :)

44~66까지 추천해 드리는 free 사이즈이며 

컬러는 베이지 원컬러 준비되어 있습니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US