LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
세인즈 연청바지
PRICE : 34,000
POINT :340
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   


세인즈 연청바지

허벅지 뒷부분 컷팅 디테일로 섹시한 포인트를 주는

유행없이 꾸준히 입기 좋은 멋스러운 연청바지에요 :) 

허리를 잡아주어 더욱 예쁜 라인을 만들어 주며 

및단 수술과 발목이 살짝 드러나는 기장감과

자연스러운 연청 워싱 컬러로 다양하게 매치하기 좋아서

소장하시면 데일리 팬츠로 손이 자주 가실거에요 :)

연청 one color이며 사이즈는 S / M 준비되어 있습니다.


COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US