LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
트렌치 롱코트
PRICE : 124,000
POINT :1,240
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   트렌치 롱코트

매년 유행타지 않는 고퀄리티의 디자인으로 

오래 입을 수 있는 트렌치 롱 코트 소개해드려요 :) 

봄, 가을 간절기 시즌에 필수템인 트렌치 코트!

 고급스러운 원단부터 단추, 박음질까지 

모든 디테일 하나하나 고퀄리티로

두고두고 오래 입을 수 있는 아이에요 :)

적당히 빳빳한 원단으로 허리를 묶지 않고 

내츄럴하게 연출해도 너무 예쁘답니다.

44~66까지 추천해드리는 Free 사이즈이며 

베이지 One color 준비되어 있습니다.


COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US