LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
하운드 더블 체크 자켓
PRICE : 89,000
POINT :890
SIZE :
COLOR :

   하운드 더블 체크 자켓

흔하지 않은 컬러와 패턴, 고퀄리티에 

한눈에 반해서 바로 데려온 자켓이에요 :)

탄탄한 소재, 그리고 적당히 도톰한 두께감으로

가을 내내 예쁘게 입으실 수 있어요

실물이 주는 색상과 퀄리티의 느낌이

훨씬 고급스럽고 예쁜 상품이었어요~

44~66까지 추천해 드리는 free사이즈이며

베이지 one color 준비되어 있습니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US