LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
우븐 래더 팔찌
PRICE : 17,500
POINT :170
제품상태 :
COLOR :

   


우븐 래더 팔찌

어느 코디에도 너무 잘 어울리는 패션 아이템으로 

많은 사랑을 받고 있는 우븐 래더 팔찌에요.

컬러감도 너무 좋은 상품이라 어느 코디에도 

다른 악세서리와도 조화가 너무 좋은 아이에요~

정장룩이나 캐주얼룩 또는 바캉스룩에도 너무 잘 어울리며

자석으로 오픈/ 클로징을 도와주며 사이즈 조절이 가능해요.

기본적인 아이템이라 손목에 심플하게 

하나의 악세서리만 하고있어도 분위기가 달라진답니다 :)


COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US