LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
반 오픈 스트라이프 셔츠(3color)
PRICE : 15,000
POINT :150
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   반 오픈 스트라이프 셔츠 (3color)

면 100% 소재의 심플한 디자인의 

스트라이프 반오픈 셔츠 소개해드려요~

앞 뒤 언발의 베이직한 디자인으로 

봄에 다양하게 매치 하기 좋은 아이에요.

단일 착용으로도 이쁘게 연출이 가능해서

봄 코디 및 소장 가치가 높은 아이템 이에요^^

44~66까지 추천해 드리는 Free사이즈이며 

컬러는 화이트, 네이비, 블랙 준비되어 있습니다.

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US