LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
퀸즈 진주 레이스 원피스
PRICE : 49,000
POINT :490
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   퀸즈 진주 레이스 원피스

진주 레이스 디테일이 너무 예쁜 원피스에요~ :)

허리라인 안에 블라우스를 넣은 듯한 디자인의 

원피스로 군살 커버와 동시에 허리 라인을 예쁘게 

잡아주어 더욱 여리하고 날씬하게 보이게 해줍니다. 

어떤 아우터와 매치하셔도 예쁘게 잘 어울리며

같이 코디한 노카라 스카프 하프코트랑 매치하시면 

세상 예쁜 코디룩을 완성하실 수 있으세요 :)

컬러는 아이보리 사이즈는 S / M 준비되어 있습니다.

*모델 착용 사이즈 S
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US