LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
스트라이프 셔츠 원피스
PRICE : 39,000
POINT :390
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   스트라이프 셔츠 원피스

간절기에 입기 좋은 셔츠 원피스 소개해 드려요.

자칫 밋밋할 수 있는 기본 스트라이프 셔츠에 

포켓과 랩 원피스 디자인으로 포인트를 주었답니다.

랩 부분으로 허리는 더욱 잘록하게 라인을 살려주며

사이드에 트임을 넣어 활동하기도 편리해요.

얇고 따스한 질감으로 봄, 가을 꾸준히 입으실 수 있으며

사이즈에 구애받지 않고 넉넉하게 입으실 수 있는

 Free 사이즈이며 컬러는 스트라이프 블루 원 컬러 입니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US