LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
it 팬츠
PRICE : 19,000
POINT :190
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   it 팬츠

밑단 수술이 매력적인 팬츠 소개해드려요.

무릎 아래부터 살짝 부츠컷으로 퍼지며

다리라인을 예쁘게 잡아줍니다.

키 162cm모델에게 발목을 덮는 기장감이며

발목이 살짝 보이면 더욱 매력적인 팬츠로
 
키 165cm이상 고객님이 입으시면 더욱 예쁘게

소화하실 수 있으실 거에요~

부담스럽지 않은 부츠컷 라인으로 

이번 봄 데일리하게 즐겨보세요!!

사이즈는 S / M / L 준비되어 있습니다.

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US