LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
조리개 미니 숄더백
PRICE : 37,400
POINT :370
제품상태 :
COLOR :

   조리개 미니 숄더백

가로 24cm 세로 23cm 크기의 귀여운 미니 숄더백 소개해 드려요.

편하게 들기 좋고 어디에든 어울리는 심플한 디자인으로 

유행타지 않고 코디하기 좋은 데일리백으로 너무 좋은 가방이에요.

화장품 및 간단한 소지품을 넣기 좋으며 안쪽에 

탈부착 가능한 작은 수납 공간이 하나 더 있어 실용적이기까지 한데요~

스트랩 길이 조절로 숄더&크로스백으로 예쁘게 착용 가능하세요.

컬러는 아이보리 원 컬러 준비되어 있습니다.
 

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US