LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
레드 베레모
PRICE : 16,000
POINT :160
제품상태 :
COLOR :

   레드 베레모

울 100% 소재의 포인트룩으로 

완전 좋은 레드 베레모에요~

같은 레드 컬러라도 정말 예쁜 색감이 있죠!!

생 레드에서 가볍지 않게 버건디 컬러의 짙은 느낌이 

더해진 무지 베레모로 매력적인 포인트룩 연출해 보세요 :)
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US