LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
체크 주름 스커트
PRICE : 41,000
POINT :410
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   


체크 주름 스커트

만졌을 때 너~무 부드러운 체크 스커트 소개해 드려요.

동대문에서 수개월째 자리잡고 있는 체크패턴!!

그만큼 체크의 뜨거운 인기가 식을 줄 모르는데요

따끈따끈한 유행속에서 1월에 나온 겨울 신상으로 

부분적으로 잡히는 주름이 포인트가 되는 예쁜 스커트에요.

A라인으로 퍼지며 종아리까지 내려오는 롱한 기장감으로 

편안하고 여성스러운 연출을 하실 수 있으세요.

컬러는 브라운 원컬러 진행하며 S, M 사이즈 준비되어 있습니다. COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US