LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
롱 드롭 귀걸이(2color)
PRICE : 8,000
POINT :80
제품상태 :
COLOR :

   롱 드롭 귀걸이

걸을 때마다 찰랑이며 미모를 더욱 아름답게 빛내는 

세련된 스타일의 롱 드롭 귀걸이 소개해 드려요.

롱 드롭 귀걸이는 모발의 길이와 상관없이 

무난하게 소화가 가능하다는 것이 장점인데요~
 
진주 장식의 볼 밑으로 약 17cm 정도 떨어지며 

어깨에 닿는 길이로 은은한 여성스러운 

분위기를 연출해주는 악세서리 입니다 :)

추워진 날씨로 두꺼워진 옷차림에 포인트로 

매치하여 자신만의 매력을 연출해 보세요!

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US