LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
헤라시 골지 폴라(2color)
PRICE : 29,500
POINT :290
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   헤라시 골지 폴라

울30%, 아크릴 70% 소재의 골지 폴라 니트 소개해 드려요.

베이직한 디자인에 충실하여 어느 아이템과도 매치가 잘되는 폴라 니트에요.

약간의 울 혼방으로 보온성과 활용도가 뛰어난 아이템이며, 

네크라인은 하프넥 정도의 길이입니다. 

얼굴을 환하게 살려주는 밝은톤의 핑크와 

매력적인 어두운 네이비 컬러로 멋진 코디룩을 연출해 보세요. 

색상은 핑크, 네이비 준비되어 있습니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US