LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
브이끈 원피스(3color)
PRICE : 11,000
POINT :110
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   


브이 끈 원피스

폴리 80%, 레이온 15%, 스판 5% 소재의 끈 원피스 소개해 드려요.

캐주얼하면서도 편안하게 러블리한 분위기를 낼 수 있는 아이템입니다 :)

군더더기 없은 깔끔한 디자인으로 너무 두껍지 않은 탑 위에만 같이 코디하시면 

모든 티셔츠나 예쁜 블라우스와 레어드하여 입어주시면 예쁜 룩을 연출 하실 수 있으세요.

사이즈는 원 사이즈 이며, 컬러는 그레이, 네이비, 차콜 준비되어 있습니다. 


COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US