LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
팔각모자
PRICE : 18,000
POINT :180
제품상태 :
COLOR :

   팔각 모자

울 70%, 폴리 30% 소재의 모자 소개해 드려요.

군더더기 없는 심플한 디자인으로

어떤 룩에나 잘 어울리는 아이템이지만

라이더 자켓이나 시크한 룩에 매치하여 코디해주시면

보이쉬하면서 캐쥬얼한 느낌을 연출해줄 수 있으세요.
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US