LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
Ara 청바지
PRICE : 32,000
POINT :320
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   Ara 청바지

면 97% , 스판 3% 소재의 데님 소개해 드려요.

지저분한 느낌을 싫어하시는 분들께 적극 추천해 드리는 아이템 입니다 :)

약간 빈티지하면서도 무릎에 자연스러운 워싱과 약간의 컷팅으로 

너무 무겁지 않게 디자인되어 있으며, 밑단의 컷딩이 얇은 발목을 연출해 줍니다.

사이즈는 S/M/L 준비되어 있습니다.COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US