LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
데님 스키니 팬츠
PRICE : 28,500
POINT :280
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   데님 스키니 팬츠

면 98% , 스판 2% 소재의 데님 스키니 팬츠  소개해 드려요.

빈티지함이 매력적인 디지인으로 중청 컬러에 

슬림하고 자연스럽게 워싱이 빠져 멋스러운 아이템입니다.

밑단은 언발로 컷팅되어 가는 발목을 연출해 줍니다.

신축성이 있어 편하게 입으실 수는 있으나

사이즈가 타이트하게 나왔으니 한 치수 크게 주문해 주세요~ 

사이즈는 25 ~ 29까지 주문 가능하세요.

*워싱이나 컷팅의 위치는 다소 다를 수 있습니다.
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US