LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
펜디 꽃 스트렙 아이폰(6,6+) 케이스
PRICE : 24,000
POINT :240
제품상태 :
SIZE :

   펜디 꽃 스트렙 아이폰 케이스

요즘 가방에다 플라워 스트랩 많이 메고 다니시죠?

다소 밋밋할 수있는 디자인에 포인트를 줄 수 있는 아이템으로

이제는 핸드폰 케이스에도 예쁜 플라워 스트렙이 디자인되어 나왔네요.

손에 끼워 사진촬영도 할 수 있어 실용성이 좋은 아이템 입니다 :)

입체감있고 트렌디한 핸드폰 케이스 추천해 드려요~

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US