LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
블랙 초크 네크리스
PRICE : 11,000
POINT :110
제품상태 :
SIZE :
COLOR :

   블랙 초크 네크리스

이번 여름에도 핫하게 유행할 아이템으로 레이스 소재로 이루어진 초크 네크리스 입니다.

플라워 무늬로 이루어져 우아한 느낌을 연출하실 수 있으시며

가운데 큐빅 포인트가 함께 디자인 되어 있습니다.

네크라인이 깊거나 오픈 숄더 탑과 함께 매치하시면 이쁘게 연출 하실 수 있으세요.

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US