LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
 < NOTICE >

클라시카 3월 리뷰퀸 당첨안내
8 클라시카 신상품 5% 할인, 세일상품 30% 할인혜택 안내
7 [EVENT] 클라시카 세일 페스타 마감일자 추가 +2일 변경 안내
6 [EVENT] 클라시카 세일 페스타 3.15~ 3.31 안내
5 가을맞이 EVENT! 20% 할인쿠폰 지급 안내 (9월 12일 종료).
4 8월 6일(토) ~ 8월 15일(월) 거래처 휴가 안내
3 클라시카 50,000 point 적립 이벤트 당첨자 안내
2 CLASICA 리뷰(이용후기) 적립금 안내
1 CLASICA 멤버쉽 등급 혜택 안내
이름 제목 내용 
COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US